Strona Główna » Materiał: EPDM - monomer etylenowo-propylenowo-dienowy

EPDM - monomer etylenowo-propylenowo-dienowy

Zakres temp.Ciśnienie max.GęstośćWytrzymałość na rozciąganieTwardość
-45+130>12MPa1220kg/m3>10kN/m85(+/-5) SHORE A

Kauczuk EPDM prezentuje doskonałą odporność na ciepło, ozonowanie i starzenie się. Wykazuje również doskonałą izolację elektryczną, zdolność do ściskania i właściwości niskotemperaturowe, ale tylko zadowalającą wytrzymałość fizyczną. Odporność materiału na chemikalia jest generalnie dobra. Guma EPDM jest np. odporna na wiele płynów polarnych, gorącą wodę i parę wodną. W rzeczywistości, EPDM jest prawdopodobnie najbardziej wodoodpornym rodzajem kauczuku dostępnym na rynku. Nie jest on jednak kompatybilny z mineralnymi i syntetycznymi smarami di-estrowymi oraz paliwami węglowodorowymi i rozpuszczalnikami, w środowisku których ulega rozpadowi. EPDM ma również relatywnie niską odporność na płomień. Największym rynkiem dla EPDM jest przemysł motoryzacyjny. Typowe zastosowania obejmują węże do chłodnic i nagrzewnic, uszczelki okien i drzwi, o-ringi i uszczelki, pęcherze akumulatorowe, złącza i izolatory przewodów i kabli, membrany, uszczelniania tłoczków hamulcowych, itp. Zakres temperatur pracy: od -40°C do +110°C.

Elastomer ten wykazuje ODPORNOŚĆ na: mydło i detergenty, kwasy i zasady, ketony, estry i etery małocząsteczkowe, płyny hamulcowe bazujące na glikolach, ciecze hydrauliczne HSC i HSD, gorącą wodę, parę wodną.

Kauczuk EPDM cechuje BRAK ODPORNOŚCI na: mineralne smary i oleje, materiały pędne, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane.

EPDM - monomer etylenowo-propylenowo-dienowy