Strona Główna » Materiał: NBR - Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy

NBR - Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy

Zakres temp.Ciśnienie max.GęstośćWytrzymałość na rozciąganieTwardość
-30+110>17MPa1280kg/m3>18kN/m85(+/-5) SHORE A

Guma NBR, kauczuk butadienowo – akrylonitrylowy albo potocznie guma olejoodporna to elastomer powstający na drodze polimeryzacji butadienu i akrylonitrylu. W zależności od proporcji tych składników można wpływać na odporność mieszanki na oleje, tłuszcze, paliwa, rozpuszczalniki alifatyczne i niskie temperatury. Oprócz wytrzymałości na zerwanie i odkształcenia trwałe pod wpływem nacisku, guma NBR charakteryzuje się dużą elastycznością i dobrą trwałością w obecności alkoholi i roztworów soli. Zakres temperatur pracy: od -30°C do +100°C.

Guma NBR jest ODPORNA na wodę do 60°C, oleje roślinne i zwierzęce, lekkie oleje opałowe, oleje i smary mineralne, oleje transformatorowe, mało stężone roztwory kwasów i zasad, propan, butan, benzynę, paliwa do silników Diesla oraz ciecze hydrauliczne HSA i HSB.

Tworzywo to wykazuje BRAK ODPORNOŚCI na estry, oleje i smary silikonowe, węglowodory aromatyczne i chlorowane, ciecze hydrauliczne HSD oraz płyny hamulcowe na bazie glikoli.

NBR - Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy