Strona Główna » Materiał: CR - Neopren

CR - Neopren

Zakres temp.Ciśnienie max.GęstośćWytrzymałość na rozciąganieTwardość
------

Neopren to nazwa handlowa odmiany kauczuku syntetycznego, produkowanego na drodze emulsyjnej polimeryzacji chloroprenu (CR). Na tle innych kauczuków, w tym naturalnego i gum butadienowych, charakteryzuje się podwyższoną odpornością na czynniki mechaniczne, atmosferyczne i temperaturowe. Materiał może być bezpiecznie stosowany w przedziale od -40°C do +110°C, a krótkotrwale nawet do 130°C. Dzięki właściwościom antypoślizgowym i antywibracyjnym, dobrej odporności chemicznej na szerokie spektrum reagentów i rozpuszczalników oraz małej podatności na zużycie, uszczelnienia produkowane z neoprenu są szeroko stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, charakteryzując się wysoką żywotnością i niezawodnością.

Guma neoprenowa jest ODPORNA na rozcieńczone kwasy i zasady, smary i oleje mineralne na bazie parafiny, ozon, freon, amoniak, alkohole, glikole, roztwory soli, oleje napędowe oraz wodę i parę wodną.

Należy jednak pamiętać, że materiał jest NIEODPORNY na stężone kwasy i zasady, węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy i paliwa ropopochodne.

CR - Neopren