Strona Główna » Materiał: VMQ – Silikon

VMQ – Silikon

Zakres temp.Ciśnienie max.GęstośćWytrzymałość na rozciąganieTwardość
-60+200>7MPa1550kg/m3>15kN/m85(+/-5) SHORE A

Guma silikonowa, kauczuk silikonowy, MVQ / VMQ albo po prostu silikon to bardzo popularny i wszechstronny elastomer. Ze względu na dużą rozpiętość temperatur pracy (od -60°C do + 200°C, krótkotrwale do +230°C) oraz odporność zarówno na ozon, promieniowanie ultrafioletowe oraz wodę do 100°C, materiał ten jest szeroko stosowany w różnego typu uszczelkach w wielu dziedzinach przemysłu. Ponieważ nie utlenia się i przenosi smaku ani zapachu, używa się go powszechnie w gastronomii i technologii żywności. Relatywnie niska odporność mechaniczna (w szczególności na ścieranie) sprawia, że materiał ten rekomendowany jest do produkcji uszczelnień statycznych.

Silikon jest ODPORNY na tlen, ozon, powietrze, wodę do 100°C, rozcieńczone roztwory alkoholi i soli, smary i oleje ropopochodne, płyny hydrauliczne HSD.

Guma VMQ jest NIEODPORNA na parę wodną powyżej 100°C, stężone roztwory kwasów i zasad, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, etery i estry.

VMQ – Silikon